Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiāo
Japanese
gyou
kyou
Korean
hyo
Cantonese
hiu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 187.12 Karlgren
222
Four Corner Code 7431.1 Wieger
719
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xiăw
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
kjiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
kɛw
kew
kieu1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR