Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xīn
xīng
Japanese
kei
kyou
Korean
hyeng
Cantonese
hing1
Vietnamese
hanh
Graphical Phonetic
Radical 186.11 Karlgren
397
Four Corner Code 4760.9 Wieger
604
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xiŋ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xjiajŋ
Yunjing
Early Middle Chinese
xɛjŋ
xeng
χieng1
Guangyun
Old Chinese
[x]áŋj
[]eng
χieng1
Shijing
GSR