Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiū
Japanese
shuu
shu
Korean
swu
Cantonese
sau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 184.11 Karlgren
806
Four Corner Code 8871.5 Wieger
50
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
siw
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR