Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiǎn
Japanese
ken
gen
Korean
hyen
Cantonese
hin2
Vietnamese
hiển
Graphical Phonetic
Radical 181.14 Karlgren
150
Four Corner Code 6138.6 Wieger
778
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xiănˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xjian´
Yunjing
Early Middle Chinese
xɛnˀ
xenX
χien2
Guangyun
Old Chinese
[mxj]ánă
[hngw]enʔ
χian2
Shijing
GSR