Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xié
Japanese
ketsu
you
kechi
Korean
hyel
Cantonese
jip6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 181.0 Karlgren
227
Four Corner Code 1080.6 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjiat
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣɛt
het
ɣiet
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR