Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
méng
Japanese
mu
Korean
mong
Cantonese
mau4
mung4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 173.5 Karlgren
Four Corner Code 1022.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
mǝwŋ
miw
mǝwŋ`
mǝw`
Yunjing
Early Middle Chinese
mowŋ
muw
mawŋʰ
mowʰ
muwng
mjuw
mowngH
muwH
mung1
miḙu1
muong3
mḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR