Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zōu
Japanese
shuu
shu
ju
Korean
Cantonese
zau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 163.14 Karlgren
Four Corner Code 1722.7 Wieger
775
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂǝw
tsɦyă´
tsɦuan´
Yunjing
Early Middle Chinese
tʂuw
dzuăˀ
dzwanˀ
tsrjuw
dzjuX
dzwanX
tṣiḙu1
dz‘i̯u2
dz‘uân2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR