Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zāo
Japanese
sou
Korean
co
Cantonese
zou1
Vietnamese
tao
Graphical Phonetic
Radical 162.11 Karlgren
1043
Four Corner Code 3530.6 Wieger
653
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tsaw
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsaw
Yunjing
Early Middle Chinese
tsaw
tsaw
tsâu1
Guangyun
Old Chinese
[kwj]ə́w
[ts]u
tsôg1
Shijing
GSR