Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
qiáo
qiào
Japanese
shou
jou
sui
zui
Korean
cho
Cantonese
ciu4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 149.12 Karlgren
1065
Four Corner Code 0063.1 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
ts‘iăw´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
dziaw
dzjew
dz‘i̯wäu1
Guangyun
Old Chinese
[ăkwj]àw
[dzwj]ew
dz‘i̯og1
Shijing
GSR