Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zōu
zhōu
chǎo
chōu
Japanese
sou
shou
shuu
shu
Korean
Cantonese
zau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 149.10 Karlgren
Four Corner Code 0762.7 Wieger
524
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂ‘ǝw
tʂ‘aaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
tʂ‘uw
tʂ‘arwˀ
tsrhjuw
tsrhæwX
tṣ‘iḙu1
tṣ‘au2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR