Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhēng
zhèng
Japanese
sou
shou
Korean
cayng
Cantonese
zaang1
zaang3
zang3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 149.8 Karlgren
1199
Four Corner Code 0265.7 Wieger
324
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tʂǝŋ`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂaajŋ`
Yunjing
Early Middle Chinese
tʂɛrjŋʰ
tsrɛngH
tṣɛng3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR