Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
tiǎo
diào
Japanese
chou
Korean
co
Cantonese
diu3
diu6
tiu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 149.6 Karlgren
Four Corner Code 0261.3 Wieger
178
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tɦiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
dɛwˀ
dewX
d‘ieu2
Guangyun
Old Chinese
[ătwj]áwă
[lw]ewʔ
d‘iog2
Shijing
GSR