Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
chóu
zhòu
Japanese
shuu
ju
Korean
Cantonese
cau4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 149.6 Karlgren
Four Corner Code 0260.0 Wieger
187
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʂɦiw
ʂɦiw`
Yunjing
Early Middle Chinese
dʑuw
dʑuwʰ
dzyuw
dzyuwH
źiḙu1
źiḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR