Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
yuu
yu
Korean
yu
Cantonese
jyu6
Vietnamese
dịu
Graphical Phonetic
Radical 145.7 Karlgren
425
Four Corner Code 3826.8 Wieger
284
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
y`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
jyă`
Yunjing
Early Middle Chinese
wuăʰ
wjuH
i̯u̯3
Guangyun
Old Chinese
[w]àɣʃ
[w(r)j]as
di̯wo3
Shijing
GSR