Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhǐ
Japanese
ki
gi
shi
tei
tai
Korean
Cantonese
zi2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 145.4 Karlgren
Four Corner Code 3224.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
k‘i´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂi
kɦyj
Yunjing
Early Middle Chinese
tɕiă
gwiă
tsye
gjwe
tśiḙ1
g‘wiḙ1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR