Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhòng
Japanese
shuu
shu
Korean
cwung
Cantonese
zung3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 143.6 Karlgren
Four Corner Code 2723.2 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tʂuŋ`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR