Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiāo
Japanese
shou
shuu
shu
Korean
Cantonese
ziu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 142.12 Karlgren
Four Corner Code 5013.1 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
tsiaw
tsjew
tsi̯wäu1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR