Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yǒu
yòu
niù
yōu
Japanese
yuu
yu
Korean
yu
Cantonese
jau2
jau3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 142.5 Karlgren
Four Corner Code 5412.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔjiw´
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔjiwˀ
jiwX
ˑi̯ĕu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR