Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
qiè
Japanese
shuu
shou
Korean
cup
Cantonese
cap1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 140.13 Karlgren
Four Corner Code 4415.3 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂǝp
Yunjing
Early Middle Chinese
tʂip
tsrip
tṣi̯ǝp
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR