Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
cōng
Japanese
sou
su
shou
shu
Korean
chong
Cantonese
cung1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 140.11 Karlgren
Four Corner Code 4428.1 Wieger
657
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsǝwŋ´
Yunjing
Early Middle Chinese
tsowŋˀ
tsuwngX
tsung2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR