Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
méi
mèi
Japanese
mai
bai
Korean
may
Cantonese
mui4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 140.5 Karlgren
Four Corner Code 4450.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
muj´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
mǝw`
Yunjing
Early Middle Chinese
mowʰ
muwH
mḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR