Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
tiáo
sháo
Japanese
chou
jou
shou
Korean
cho
Cantonese
tiu4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 140.5 Karlgren
Four Corner Code 4460.2 Wieger
105
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tɦiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
dɛw
dew
d‘ieu1
Guangyun
Old Chinese
[ătwj]áw
[twj]ew
d‘iog1
Shijing
GSR