Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
cáo
Japanese
sou
zou
Korean
co
Cantonese
cou4
Vietnamese
tàu
Graphical Phonetic
Radical 137.11 Karlgren
Four Corner Code 2546.6 Wieger
653
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦaw
Yunjing
Early Middle Chinese
dzaw
dzaw
dz‘âu1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR