Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiāo
Japanese
kyou
kyuu
ku
Korean
Cantonese
hiu1
hiu6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 130.12 Karlgren
Four Corner Code 7421.1 Wieger
719
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xjiaw
xjiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
xɛw
xɛwˀ
xew
xewX
χieu1
χieu2
Guangyun
Old Chinese
[xwj]áw
[xwj]áwă
[hngw]ew
[hngw]ewʔ
χiog1
χiog2
Shijing
GSR