Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
pián
Japanese
hen
ben
Korean
pyen
Cantonese
bin1
pin4
Vietnamese
bẹn
Graphical Phonetic
Radical 130.6 Karlgren
Four Corner Code 7824.1 Wieger
390
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
p‘iăn´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
pɦjian
Yunjing
Early Middle Chinese
bɛn
ben
b‘ien1
Guangyun
Old Chinese
[ăpj]án
[b]en
b‘ian1
Shijing
GSR