Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zǎo
qiāo
sāo
Japanese
sou
Korean
co
Cantonese
ciu1
sou1
tiu1
zou2
Vietnamese
thao
Graphical Phonetic
Radical 120.13 Karlgren
Four Corner Code 2699.4 Wieger
764
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
saw
tsaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
saw
tsawˀ
saw
tsawX
sâu1
tsâu2
Guangyun
Old Chinese
[sw]áw
[kwj]áwă
[w]aw
[snwj]awʔ
sog1
tsog2
Shijing
GSR