Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
biàn
pián
biǎn
Japanese
hen
ben
Korean
phyen
Cantonese
pin4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 120.9 Karlgren
Four Corner Code 2194.6 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
pɦjian
pjian´
Yunjing
Early Middle Chinese
bjian
pɛnˀ
bjien
penX
b‘i̯än1
pien2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR