Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
duàn
Japanese
tan
don
dan
Korean
tan
ha
Cantonese
dyun6
Vietnamese
đoạn
Graphical Phonetic
Radical 120.9 Karlgren
1135
Four Corner Code 2794.7 Wieger
485
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tɦuan´
Yunjing
Early Middle Chinese
dwanˀ
dwanX
d‘uân2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR