Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
cuì
Japanese
sai
sui
shutsu
shuchi
Korean
Cantonese
ceoi3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 120.8 Karlgren
Four Corner Code 2094.8 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsuaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
tswǝjʰ
tswojH
tsuậi3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR