Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiǎo
Japanese
shou
Korean
so
Cantonese
siu2
siu6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 118.7 Karlgren
Four Corner Code 8824.8 Wieger
317
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
siaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
sɛwˀ
sewX
sieu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR