Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yǎo
yào
Japanese
you
Korean
yo
Cantonese
jiu2
miu5
Vietnamese
yểu
Graphical Phonetic
Radical 116.5 Karlgren
255
Four Corner Code 3072.7 Wieger
171
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔjiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔɛwˀ
ewX
ˑieu2
Guangyun
Old Chinese
[ʔwj]ə́wă
[w]iwʔ
ˑiôg2
Shijing
GSR