Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yǎo
Japanese
you
ou
ben
men
Korean
yo
Cantonese
jiu2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 116.5 Karlgren
644
Four Corner Code 3060.8 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔjaaw
ʔjiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔarw
ʔɛwˀ
æw
ewX
ˑau1
ˑieu2
Guangyun
Old Chinese
[*]-
[*]-ă
[]-
[]-ʔ
ˑ-1!!
ˑ-2!!
Shijing
GSR