Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yào
Japanese
you
Korean
yo
Cantonese
jiu2
jiu3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 116.4 Karlgren
Four Corner Code 3043.2 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
[‑w]aw
[w]aw
-og1??
Shijing
GSR