Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
shuì
tuàn
tuì
tuō
Japanese
zei
datsu
etsu
Korean
sey
thal
Cantonese
seoi3
Vietnamese
thuế
Graphical Phonetic
Radical 115.7 Karlgren
Four Corner Code 2891.6 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR