Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
qiè
Japanese
sei
sai
Korean
chey
Cantonese
cai3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 112.4 Karlgren
1069
Four Corner Code 1762.0 Wieger
43
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
ts‘i`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ts‘iaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
ts‘ɛjʰ
tshejH
ts‘iei3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR