Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
piǎo
piào
piāo
Japanese
hyou
byou
Korean
Cantonese
piu5
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 109.11 Karlgren
Four Corner Code 6109.1 Wieger
642
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
p‘jiaw
p‘jiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
p‘jiaw
p‘jiawˀ
phjiew
phjiewX
p‘i̯wäu1
p‘i̯wäu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR