Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhòu
zhōu
Japanese
suu
shuu
Korean
chwu
Cantonese
zau3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 107.10 Karlgren
1257
Four Corner Code 2444.7 Wieger
524
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tʂǝw`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂǝw`
Yunjing
Early Middle Chinese
tʂuwʰ
tsrjuwH
tṣiḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR