Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhài
Japanese
shi
Korean
ca
Cantonese
ci1
ci4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 104.5 Karlgren
1096
Four Corner Code 0011.1 Wieger
242
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
ts‘z´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂɦi
Yunjing
Early Middle Chinese
ʑiă
zye
dź‘iḙ1
Guangyun
Old Chinese
[]àl
[(r)j]aj
dˆ‘ia1
Shijing
GSR