Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yào
xiāo
Japanese
gyou
gou
kyou
Korean
Cantonese
hiu1
hiu3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 94.12 Karlgren
Four Corner Code 4421.1 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ŋjiaw`
Yunjing
Early Middle Chinese
ŋɛwʰ
ngewH
ngieu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR