Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
māo
máo
miáo
Japanese
byou
bou
myou
Korean
myo
Cantonese
maau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 94.9 Karlgren
620
Four Corner Code 4426.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
pɦjiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
bjiaw
bjiew
b‘i̯wäu1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR