Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiāo
Japanese
shuku
shou
shuu
Korean
swu
Cantonese
siu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 85.12 Karlgren
Four Corner Code 3512.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
siaw
siwk
Yunjing
Early Middle Chinese
sɛw
suwk
sew
sjuwk
sieu1
siuk
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR