Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
táo
yáo
dào
tāo
Japanese
tou
you
dou
Korean
to
Cantonese
jiu4
tou4
Vietnamese
rệu
Graphical Phonetic
Radical 85.6 Karlgren
Four Corner Code 3211.3 Wieger
178
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
jiaw
t‘aw
Yunjing
Early Middle Chinese
jiaw
t‘aw
jew
thaw
i̯wäu1
t‘âu1
Guangyun
Old Chinese
[ăxwj]àw
[t‑tw]áw
[wj]ew
[hlw]aw
zi̯og1
t‘og1
Shijing
GSR