Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
qìng
Japanese
kei
kyou
sei
jou
Korean
Cantonese
zeng2
Vietnamese
giếng
Graphical Phonetic
Radical 85.4 Karlgren
Four Corner Code 3510.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦiajŋ´
Yunjing
Early Middle Chinese
dzɛjŋˀ
dzengX
dz‘ieng2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR