Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiāo
Japanese
kyou
koku
kaku
Korean
Cantonese
hiu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 76.10 Karlgren
413
Four Corner Code 0728.2 Wieger
544
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xiăw
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xiaw
xǝwk
Yunjing
Early Middle Chinese
xiaw
xawk
xjew
xowk
χi̯wäu1
χuok
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR