Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
cōng
zōng
Japanese
shou
Korean
cong
Cantonese
cung1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 75.11 Karlgren
Four Corner Code 4898.1 Wieger
657
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tsjuŋ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsyawŋ
ts‘yawŋ
Yunjing
Early Middle Chinese
tsuawŋ
ts‘uawŋ
tsjowng
tshjowng
tsi̯wong1
ts‘i̯wong1
Guangyun
Old Chinese
[*]-
[*]-
[ts]ong
[tsh]ong
ts-1
ts‘-1
Shijing
GSR