Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
chóu
Japanese
chuu
ju
shuu
shu
Korean
Cantonese
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 75.8 Karlgren
Four Corner Code 4792.0 Wieger
342
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
trɦiw
tʂiw`
Yunjing
Early Middle Chinese
druw
tɕuwʰ
drjuw
tsyuwH
dˆ‘iḙu1
tśiḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR