Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yǎo
Japanese
you
Korean
myo
yo
Cantonese
jiu2
miu5
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 75.4 Karlgren
937
Four Corner Code 4060.9 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
iăwˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔjiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔɛwˀ
ewX
ˑieu2
Guangyun
Old Chinese
[*]-ă
[]-ʔ
ˑ-2!!
Shijing
GSR