Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiǎo
Japanese
gyou
kyou
Korean
hyo
Cantonese
hiu2
Vietnamese
hẻo
Graphical Phonetic
Radical 72.12 Karlgren
222
Four Corner Code 6401.1 Wieger
719
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xiăwˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xjiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
xɛwˀ
xewX
χieu2
Guangyun
Old Chinese
[xwj]áwă
[hngw]ewʔ
χiog2
Shijing
GSR