Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zǎo
Japanese
sou
satsu
Korean
co
Cantonese
zou2
Vietnamese
tảo
Graphical Phonetic
Radical 72.2 Karlgren
1037
Four Corner Code 6040.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tawˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
tsawˀ
tsawX
tsâu2
Guangyun
Old Chinese
[kwj]ə́wă
[ts]uʔ
tsôg2
Shijing
GSR