Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xié
Japanese
kei
Korean
hyu
Cantonese
kwai4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 64.10 Karlgren
133
Four Corner Code 5002.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xi´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjyaj
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣwɛj
hwej
ɣiwei1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR